Φυσική απογραφή

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της φυσικής απογραφής των ειδών πριν την δημιουργία των κινήσεων απογραφής και αφού έχει αποθηκευτεί η φυσική απογραφή.

Ανά αποθηκευτικό χώρο εμφανίζονται:

  • ο κωδικός και περιγραφή των ειδών,
  • η μονάδα μέτρησης των ειδών,
  • το υπόλοιπο και
  • η ποσότητα απογραφής.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

Προηγούμενο

Απογραφή κατά Α.Χ.