Υπηρεσίες /Δαπάνες

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τις κινήσεις υπηρεσιών και ο τρόπος λειτουργίας της είναι ίδιος με αυτόν των αποθεμάτων

Προηγούμενο

Αποθέματα

Επόμενο

Εξοπλισμός