Είδη αποκλειστικότητας

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των ειδών αποκλειστικότητας κατά πελάτη