Κατά τρόπο πληρωμής

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των πελατών έχοντας σαν κριτήριο ταξινόμησης τον τρόπο πληρωμής, που έχει δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του πελάτη. Για την περίοδο που θα επιλέξετε, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για κάθε τρόπο πληρωμής αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή,
 το συνολικό τζίρο,
 τον τζίρο των πωλήσεων που αφορούν είδη και

τον τζίρο παροχής υπηρεσιών

Προηγούμενο

Κατά χώρα