Κατά κατάσταση

Κατά κατάσταση

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να προβάλλετε και να εκτυπώσετε το πλήθος των ενεργειών C.R.M. με βάση την κατάσταση ενέργειας. Από προεπιλογή εμφανίζονται, ο κωδικός  και  η περιγραφή της κάθε κατάστασης καθώς και το σύνολο  των ενεργειών που ανήκουν σ’ αυτή.

Προηγούμενο

Κατά τύπο ενέργειας