Κατά τύπο ενέργειας

Κατά τύπο ενέργειας

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να προβάλλετε και να εκτυπώσετε το πλήθος των ενεργειών C.R.M. με βάση τον τύπο ενέργειας. Από προεπιλογή εμφανίζονται, ο κωδικός  και η περιγραφή του κάθε τύπου καθώς και το σύνολο  των ενεργειών που ανήκουν σ’ αυτόν.